Jonge mantelzorgers

Wat zijn jonge mantelzorgers?


Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een hulpbehoevend gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn. Er kan sprake zijn van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek. Deze jongeren zijn vaak onzichtbaar en worden niet altijd herkend als mantelzorgers.  
Mantelzorgen is namelijk niet alleen het ZORGEN VOOR een ander in de vorm van praktische en emotionele steun, maar ook ZORGEN MAKEN om iemand. En in het geval van jonge mantelzorgers soms ook ZORG MISSEN doordat de zorg voor een ouder of zijn/haar broer of zus meer aandacht vraagt.

Kenmerkend voor een grote groep jonge mantelzorgers is dat de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben, volgens huidige maatstaven, niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.  

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben o.a.: 
-Opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling  
-Lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid   
-Meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren  

Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep. Zij identificeren zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Doordat zij vaak niet de primaire verzorgers zijn, komen ze niet snel in beeld bij zorg-en hulpverleners.  
Ken jij jonge mantelzorgers? Attendeer ze op de folder en mogelijkheden van TAKE CARE

terug naar bovenGerelateerde Documenten