Meisjesbesnijdenis/Vrouwelijke Genitale Verminking

Voorkom Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
In Nederland wonen naar schatting 25.000 รก 26.000 meisjes uit risicolanden voor Vrouwelijke
Genitale Verminking (VGV). Professionals op het gebied van kinder- en jeugdzorg spelen
een belangrijke rol in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Het is van groot belang dat zij alert
zijn op verschillende signalen die kunnen duiden op een dreiging van meisjesbesnijdenis.

Vrouwelijke Genitale Verminking
Sociale kaart
GGD Hart voor Brabant