Transitie jeugdzorg

Wat is de transitie jeugdzorg?

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het
rijk, de provincie, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet
valt. Concreet wordt de gemeente verantwoordelijk
voor de huidige:
• Provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg),
waaronder jeugdbescherming en jeugdreclassering;
• Jeugd GGZ (Zorgverzekering en AWBZ);
• Zorg voor verstandelijke gehandicapte jeugd (AWBZ).
De overdracht van taken van de diverse overheden
naar de gemeenten noemen we ‘transitie jeugdzorg’.
Er komt een nieuw wettelijk kader en één financieringsstroom
voor alle vormen van ondersteuning en
hulp aan kinderen en hun opvoeders. Naast de overdracht
van verantwoordelijkheden, willen we ook
naar een andere manier van werken (transformatie).

In deze bijlage vindt u meer informatie:

Publieksvriendelijke folder Transitie jeugdzorg