Transitie jeugdzorg, de versnelling

Er gaat in de jeugdzorg heel wat veranderen. Op 1 januari 2015 zal de nieuwe wet op de jeugdzorg van kracht worden en is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg (deels) overgeheveld naar de gemeenten.
In onze regio Brabant Noord-oost is afgesproken om per januari 2013 al een deel van deze jeugdzorg (enkelvoudig ambulant) over te hevelen naar de gemeenten. De Centra voor Jeugd en Gezin zullen hier een belangrijke rol in gaan spelen.
In de folder versnelling transitie jeugdzorg staat wat er per januari 2013 gaat veranderen en wat dit eventueel voor u als professional of als verwijzer betekent. De professional/verwijzer vult, samen met de ouders, het klantplan volledig in en stuurt deze, met toestemming van de ouders, per mail naar Susan van Uden, coördinator CJGgeeftantwoord (s.vanuden@cjggeeftantwoord.nl). Verwijzer en ouders worden daarna uitgenodigd voor het casusoverleg. Zodra de zorgaanbieder/hulpverlener bekend is volgt er een overdrachtsgesprek waarin afspraken gemaakt worden in het kader van “1 gezin, 1 plan”. Natuurlijk kunt u voor vragen altijd bij het Centrum voor jeugd en Gezin CJGgeeftantwoord terecht.