Zelfbewuste ouders

Zelfbewuste ouders herken je aan het beslist optreden tegenover hun kinderen. Ze hebben een sterke persoonlijkheid, staan stevig in hun schoenen, stralen vastberadenheid, vertrouwen en optimisme uit en zijn ontspannen. Ze blijven trouw aan hun opvoedingstijl en baseren hun opvoeding in grote lijnen op het uitgangspunt: geloof, hoop en liefde. Wat doen zelfbewuste ouders:

  • Ze geven duidelijke grenzen aan en stellen eenvoudige regels op.
  • Ze leggen uit waarom het nodig is zich consequent aan deze grenzen en regels te houden.
  • Ze hebben geen moeite hun kind mee te helpen en mee te denken over problemen.
  • Bij veel vertrouwen groeit een kind innerlijk, en kan hij kracht en moed ontwikkelen.
  • Ze leren hun kind rechtstreeks te vertellen wat hen dwars zit en hierop in te gaan. 

Tips voor ouders:

  • Wees een voorbeeld! Gedraag je zoals je wilt dat je kind zich gedraagt.
  • Laat je kind steeds opnieuw merken dat je in zijn capaciteiten gelooft.
  • Kinderen hebben elke dag succeservaringen nodig.
  • Doe niet alles alleen! Zorg voor hulp en laat je bij belangrijke opvoedingsvragen met je kind ondersteunen door je partner, familie en vrienden.
  • Denk ook aan jezelf! Plan door de week voldoende tijd in om dingen te doen die je zelf de moeite waard vindt.