Zakgeld

Onderwerp van gesprek na de vakantie: Het zakgeld!

Hoe eerder kinderen met geld leren omgaan, hoe beter. Niet zo vreemd dus dat ouders hun koters wekelijks een sommetje geld geven waarvan ze eigen kleine uitgaven kunnen doen. ‘Zakgeld is bedoeld als leergeld’; een prima middel om te leren op een verantwoorde wijze met geld om te gaan, en het leren kennen van de waarde en (on) mogelijkheden van geld.

Hoeveel zakgeld kinderen krijgen en op welke leeftijd, is voor iedereen verschillend. Na de vakantie overleggen veel kinderen met hun ouders over de verhoging van hun zakgeld. In menig huishouden leidt dit tot meningsverschillen.

Om te zorgen dat het kind ook ├ęcht leert omgaan met geld, is het belangrijk dat de ouders enkele regels in acht nemen. Het onthouden van zakgeld mag nooit als straf of beloning worden gebruikt.

Als ouder kunt u een aantal basisregels hanteren voor zak- en kleedgeld:

  • Zakgeld is een vast bedrag;
  • Het zakgeld wordt op vaste tijdstippen gegeven;
  • Maak afspraken over de besteding, welke uitgaven worden ervan gedaan.

Neem een rustig moment om over het zakgeld te praten. Bereid het gesprek voor en verzamel informatie, bijvoorbeeld via de website van het NIBUD of via informatie van CJGgeeftantwoord, en praat hierover met andere ouders.
Voor meer informatie:
0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl