Uitgaan

Mag ik vanavond uit? Bij de ene puber komt deze vraag eerder dan bij de ander, maar uiteindelijk krijgt toch iedere ouder vroeg of laat er mee te maken. Voor veel ouders is het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wanneer is een kind er aan toe uit te gaan?

Het is een grote stap voor ouders om hun kind toestemming te geven om uit te gaan. Maar ook voor de jongere is het een grote stap om voor het eerst uit te gaan.

Wanneer is een kind er aan toe?

Het is van belang om te kijken naar uw kind. Het ene kind is er al eerder aan toe dan het andere kind, het ene kind van 15 jaar kan al veel meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben dan het andere kind van 17 jaar.

Een leeftijdsgrens trekken en het kind vanaf een bepaalde leeftijd uit laten gaan geeft over het algemeen de ouder en de jongere geen prettig gevoel.

Ook de vriendenkring van het kind kan bepalend zijn, een hechte groep waarin men oog heeft voor elkaar geeft een meer gerust gevoel voor de ouder om toestemming te geven dan een los vaste groep waarin men vooral indruk wil maken op elkaar.

Een mooie manier om voor het eerst wat te oefenen met uitgaan kan bijvoorbeeld een schoolfeest zijn. Bezoek ook eens een café of disco in uw eigen stad of dorp.

Het is goed voor beide partijen om het uitgaan rustig op te bouwen. Uw kind hoeft niet meteen elk weekend uit te gaan. En zo kan het vertrouwen bij kind en ouder opgebouwd worden.

Het volgende punt is natuurlijk het tijdstip van thuiskomen.

Het kan in veel gevallen beter zijn om een tijdsbestek aan te geven waarbinnen je kind thuis moet komen. Op deze manier hou je rekening met zaken die onverhoopt anders lopen: vriendin die nog even naar toilet moet, druk bij de jassenbalie…

Uiteindelijk is het belangrijker dat uw kind veilig thuis komt dan dat ze op tijd thuis is. U hebt liever dat ze samen fietsen dan alleen op pad gaan.

Het is goed om het gesprek met uw kind aan te gaan, uit te leggen waarom er een tijd gegeven moet worden. Maak uw zorgen kenbaar, maar luister ook naar de argumenten van de jongere. Door rekening te houden met elkaars wensen kan gemakkelijker medewerking verkregen worden.

Toon daarna ook interesse, vraag hoe het was. Door belangstelling te tonen geef je blijk van betrokkenheid en zal de jongere eerder het gevoel hebben bij de ouder terecht te kunnen met vragen, zorgen of vervelende ervaringen.

Langzaamaan kan de jongere dan los gelaten worden en steeds meer zelf de verantwoordelijkheid gaan leren nemen over het uitgaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CJGgeeftantwoord.
0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl