Triple P

De naam ‘Triple P’ staat voor positief pedagogisch programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.

De aanpak van Triple P is gericht op het veranderen of verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. 
Ouders leren gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen adequaat emotioneel te ondersteunen en hun sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van ouders worden zo versterkt en risicofactoren verminderd.

Positief opvoeden

Triple P reikt ouders verschillende strategieën aan voor de dagelijkse opvoedingspraktijk. De ouders leren hoe zij gewenst gedrag bij hun kind kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen reguleren. Ouders krijgen informatie over deze opvoedingsstrategieën en kunnen, als ze dat willen, ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in hun eigen situatie.

Er zijn 17 opvoedstrategieën, gebaseerd op de vijf basisprincipes van positief opvoeden:

  • kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden;
  • kinderen laten leren door positieve ondersteuning;
  • een aansprekende discipline hanteren;
  • realistische verwachtingen hebben, en
  • goed voor jezelf zorgen.

Dit programma is beschikbaar voor ouders woonachtig in onze CJG gemeentes Boekel, Landerd,  Uden, St Oedenrode en Veghel. Het aanbod bestaat uit folders over uiteenlopende pedagogische onderwerpen, individuele pedagogische advisering (ongeveer vier sessies van twintig minuten) en lezingen.

Voor meer informatie www.triplep-nederland.nl/ en CJGgeeftantwoord (0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl)