Alcohol en Opvoeding

Think before you drink

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat het in de eerste plaats belangrijk is dat u als ouder duidelijk bent over de vraag of uw kind al alcohol mag drinken.

In ons land is het vrij gewoon geworden dat kinderen vanaf een jaar of 12 of 13 thuis alcohol mogen drinken, terwijl het in veel opzichten beter is dat kinderen pas op latere leeftijd hun eerste drankje nuttigen. Het veelgehoorde idee dat het goed is om kinderen op jonge leeftijd (12 of 13 jaar) thuis al alcohol aan te bieden om hen ermee om te leren gaan, blijkt in de praktijk vaak niet tot het gewenste resultaat te leiden. Veel kinderen die al op jonge leeftijd mogen drinken van hun ouders drinken ook vaker buitenshuis op jonge leeftijd.

Praat over alcoholgebruik

De manier waarop u met uw kind praat over alcohol is belangrijk. Probeer niet alleen te waarschuwen, maar zorg ervoor dat u vooral een prettig gesprek met uw kind hierover hebt. Leg uit wat de effecten zijn van alcoholgebruik en wees duidelijk in het stellen van regels en grenzen.

Positieve en negatieve kanten

Bespreek de positieve kanten van alcohol, bijvoorbeeld dat het lekker kan zijn, het iets speciaals is en ontspannend kan zijn. Vertel dat (te) veel drinken negatieve effecten kan hebben, zoals een kater, slechte schoolprestaties, hersenbeschadigingen en ongelukken. Zo doen kinderen kennis op over alcohol, vormen ze een eigen mening over alcoholgebruik, krijgen ze inzicht in alcoholgebruik van anderen en begrijpen ze het beter als ze van u nog niet mogen drinken.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met CJGgeeftantwoord (0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl)

Daarnaast is er volop informatie te vinden over jongeren en alcoholgebruik, zoals Postbus 51, radio en tv, en www.alcoholinfo.nl.