Themapakketten te huur

Wanneer u een ouderbijeenkomst of ouderavond organiseert kunt u bij ons een compleet themapakket huren. De onderwerpen zijn in de vorm van themakoffers zo uitgewerkt dat u meteen beschikt over alle materialen die hiervoor nodig zijn: een uitgewerkt programma, informatie voor de leiding van de bijeenkomst en voor de ouders, beeldmateriaal en werkvormen om samen met de ouders te bespreken.

Op het moment hebben we de beschikking over de volgende thema’s:

Het digitale kind.com

Dit pakket is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar.
De wereld van kinderen lijkt onbegrensd. Computers, internet en mobiele telefoon zijn een extra bron van informatie. Maar hoe zorg je er als ouder voor dat kinderen daar op een verantwoorde en veilige manier mee omgaan? Wat doen kinderen met de computer? Hoe lang mogen ze computeren? Welke websites passen bij hun leeftijd? Wat voert je kind uit op internet? Actuele vragen waar veel ouders mee worstelen. Het themapakket ‘Het digitale kind.com’ biedt alle achtergrondinformatie en materialen om ouders tijdens een themabijeenkomst te ondersteunen bij hun vragen.

Loverboy, een wolf in schaapskleren

Dit pakket is vooral bedoeld voor ouders van jongeren in het voortgezet onderwijs.
Steeds vaker komt in het nieuws dat loverboys (jonge) meiden ronselen voor de prostitutie. Niet alleen in de grote steden, maar ook in de regio. Er bestaan talloze projecten voor jongeren, maar er was geen aanbod voor ouders. Dit pakket heeft hier verandering in gebracht.

Pesten, live en online

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar.
Pesten is onder jongeren een groot probleem; zo’n 20% van de kinderen wordt regelmatig gepest. Naast het ‘gewone’ pesten komt digitaal pesten, via MSN, chatboxen of mobiele telefoon, steeds vaker voor. In het themapakket neemt het cyberpesten dan ook een belangrijke plaats in.

Omdat ik het zeg!?

Voor ouders van kinderen van 0-12 jaar.
Grenzen stellen, kinderen duidelijk maken wat ze mogen en wanneer ze moeten ophouden: het behoort tot de belangrijkste en tot een van de moeilijkste taken in de opvoeding. Kinderen lijken zich soms weinig aan te trekken van een gebod of een verbod. Ze protesteren heftig als ze iets niet mogen. Sommige ouders raken hierdoor in verwarring. Ze vragen zich af wat ze wel of niet goed moeten vinden. Ze twijfelen of ze wel streng genoeg zijn of misschien juist te soepel? Soms geven ouders kinderen hun zin, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Ze zijn zich daarvan wel bewust, maar weten niet hoe ze het anders moeten doen.
Het themapakket ‘Omdat ik het zeg!?’ bevat informatie en materiaal voor het organiseren van één of meer ouderbijeenkomsten over regels en grenzen. Het biedt ouders en beroepskrachten informatie en inzichten die zij in hun alledaagse opvoedingspraktijk kunnen gebruiken.

Weerbaarheid 4-12 jaar

Ouders willen hun kinderen weerbaar opvoeden om zich te wapenen tegen pesten, onrecht en angsten. Hun kind moet leren vertrouwen op zijn eigen kracht en voldoende durf krijgen om oplossingen te zoeken en uitdagingen aan te gaan. Maar ook sterk genoeg zijn om hulp te vragen als dat nodig is. Dit themapakket bevat een handleiding, video en twee werkvormen om een ouderavond over weerbaarheid te organiseren. Een werkvorm is ook uitgewerkt in het Turks en Arabisch.

Kosten

De themapakketten zijn te huur via CJGgeeftantwoord. De kosten bedragen € 5, = per week.
U kunt telefonisch reserveren tijdens de openingstijden. Wij adviseren u, om teleurstellingen te voorkomen,  tijdig te reserveren.
De themapakketten kunnen bij de inlooppunten opgehaald worden. Maak hierover wel een afspraak zodat het pakket ook in het inlooppunt van uw voorkeur klaarligt.