Schoolangst

Lusteloos zit je kind aan het ontbijt met zijn vork in zijn brood te prikken. “Ik wil niet eten, ik heb pijn in mijn buik en ook in mijn hoofd”. Hij voelt niet warm aan, maar hij ziet er hangerig uit. Het lijkt je beter hem maar thuis te houden van school. Is hij misschien schoolziek?

Schoolziek

Misschien is je kind inderdaad ziek. Maar het kan ook zijn, dat je hangerige kind in de loop van de dag weer helemaal opknapt. Hij wil uit bed en samen met jou gezellige dingen doen. Je kind is een dagje ‘schoolziek‘. Ieder kind is wel eens schoolziek. Waarschijnlijk is er wel iets waardoor hij niet zo’n zin heeft om naar school te gaan: ruzie of een moeilijk taallesje maar soms ook gewoon geen zin.
Maar als je merkt dat het regelmatig voorkomt, dan kan er meer achter zitten. Misschien kan je kind niet zo goed meekomen op school, of niet zo goed voor zichzelf opkomen, het kan ook zijn dat hij veel wordt gepest of niet goed uit de voeten kan met de juf of meester. Het is dan geen wonder dat hij er steeds meer tegenop ziet om naar school te gaan en er letterlijk ziek van wordt.

Wat kun je daar als ouder aan doen?

Laat merken wat je ziet aan je kind, toon interesse en begrip en probeer er samen achter te komen wat er aan schort. Erover praten is vaak al een hele opluchting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CJGgeeftantwoord.
0800-2540000, info@cjggeeftantwoord.nl of langskomen in één van de CJGgeeftantwoord inlooppunten.