Ruziënde kinderen! Wat doe je eraan?

Regelmatig krijgen we vragen van ouders die niet meer weten hoe om te gaan met hun ruziënde kinderen. Ruzie tussen broers en zussen is normaal en voor een ieder ook herkenbaar. Deze ruzies kun je gebruiken om je kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat en hoe je ruzies zelf op kunt lossen. Geef hierbij als ouder het goede voorbeeld, hoe ga je zelf om met conflicten?

Als je hoort dat er ruzie is, wacht dan even en kijk of de kinderen er zelf uitkomen. Als een ruzie echt uit de hand dreigt te lopen, grijp dan in.

•Zeg wat jij ziet dat er gebeurt, en de gevolgen hiervan. Ik zie dat jij slaat. Slaan doet pijn, dat doen we hier dus niet.

•Ga na wat de behoefte is van beide kinderen. Laat ze om de beurt vertellen. Als dat duidelijk is stop dan de discussies. Stop, ik begrijp dat jullie beide met de Nintendo willen spelen en dat gaat niet.

•Vraag aan kinderen hoe ze zelf denken dat ze dit op kunnen lossen. Wat kunnen jullie hier aan doen?

•Kies geen partij, ook niet voor de jongste.

•Als dat niet lukt, kun je ideeën aandragen. Niemand krijgt voorlopig de Nintendo, of we stellen de kookwekker in.

•Beloon de kinderen ook als het lukt om met de oplossing wel goed te spelen.

•Soms maken kinderen ruzie om de aandacht van de ouders te trekken. Probeer dan niet te reageren.

•Geef wel aandacht aan kinderen als ze leuk aan het spelen zijn. Beloon dit gedrag met aandacht.