Omgaan met je puber

Omgaan met een puber; de ouder als coach

Je kind accepteren zoals hij is.
Respectvol met hem omgaan.
Je inleven in je kind en zelf het goede voorbeeld geven.
Ook dit geldt voor het opvoeden van een puber.

Maar meer nog dan vroeger, wil een puber zelf de wereld ontdekken. Natuurlijk weet hij nog niet alles, ook al denkt hij soms van wel, maar elk mens, ook een puber, mag zijn eigen fouten maken en daar van leren. Als ouder praat je met je kind, bespreek je de voor- en nadelen van een keuze, en wijs je je kind op mogelijke gevaren en consequenties. Je puber iets verbieden heeft in de meeste gevallen geen zin. Je kind voelt zich boos en niet begrepen en je hebt alle kans dat je kind het dan stiekem gaat doen.

Laat je kind weten dat je er voor hem bent, wanneer hij iets wil bespreken. Op deze momenten is het belangrijk dat hij ervaart dat je goed luistert, belangstelling hebt en meedenkt. Probeer te voorkomen dat je gaat preken. Daar zit je kind echt niet op te wachten. Laat blijken aan je kind dat je van hem houdt, en zeg dit af en toe.

Spreek enkele regels af en neem hierin je eigen opvattingen en gevoelens en die van je kind serieus.
Probeer tot een regel/afspraak te komen die voor jullie allebei oké is.
Heb vertrouwen in jezelf als opvoeder en in de ‘bagage’ die je kind in de voorgaande jaren heeft meegekregen.