Meidenvenijn

De pikorde bij jongens wordt meestal bepaald door fysieke prestaties. De een voetbalt beter, de ander is sterker. Bij meisjes is de status gebaseerd op relaties. Zij vormen clubjes, sluiten buiten. Als je eruit ligt, lig je eruit, al weet je niet waarom. Zo kan een kind weken doodongelukkig zijn. 

Meisjes worden van oudsher niet gestimuleerd om agressief te zijn. Ze hebben een eigen vorm van agressie ontwikkeld op het terrein waar ze het meest kwetsbaar in zijn: relaties. Bij relationele agressie maken meisjes gebruik/misbruik van de relatie om elkaar te kwetsen, door samen te klitten, andere meisjes buiten te sluiten, elkaar te negeren, te konkelen etcetera. De meeste meisjesgroepen zijn net een koninkrijkje met aan het hoofd een koningin.De koningin zorgt dat ze gezien wordt en heeft de meeste invloed. Zij bepaalt wie erbij hoort en wie niet, zij maakt de kleding-, haardracht-, hobby-, en jongensregels. Een koningin heeft haar “hofdames” nodig om zich als groep sterker te voelen. Ze hebben ook altijd een slachtoffer. Dit hoeft niet altijd het klassieke lelijke eendje te zijn’, maar ook leuke, originele meisjes die een bedreiging vormen moeten uitgeschakeld worden. Dit gedrag heeft te maken met het uitoefenen van macht en door macht krijg je status.

De belangrijkste stap in het aanpakken van meidenvenijn is het onderkennen daarvan. Vaak wordt meidenbenijn weggewuifd met: ach zo zijn meisjes nu eenmaal, maar dit is niet terecht. Meidenvenijn kan behoorlijk ver gaan en nog lang doorwerken in latere sociale contacten en relaties. Op school moet men het meidenvenijn benoemen en duidelijk maken dat het een vorm van pesten is die niet wordt getolereerd. Bij uitingen van alternatieve agressie zoals roddelen of elkaar een slechte naam bezorgen, zou de school onmiddellijk in moeten grijpen.

Het is belangrijk om naast het erkennen van deze vorm van pesten, de klachten/signalen serieus te nemen:

•niet bagatelliseren alsof het er bij hoort;
•niet zeggen dat het slachtoffer zelf aardiger moeten zijn;
•meidenvenijn niet negeren
•leer ze grenzen te trekken
•geef ze zelfvertrouwen
•geef zelf het goede voorbeeld, dus respectvol omgaan met anderen
•ouders van koningin, hofdames en slachtoffer erbij betrekken    
•voer gesprekken en houdt de meiden een spiegel voor
•confronteer de koningin met de gevolgen van haar gedrag

Bron:
Algemeen pedagogisch studiecentrum Utrecht Anke Visser trainer/adviseur auteur ’‘van ’‘Een roze bril’‘

Over dit onderwerp heeft CJGgeeftantwoord een aantal artikelen en boeken- en filmtips voor kinderen uit het basis- en vervolgonderwijs.
Heeft u behoefte om met ons hierover te praten of heeft u een vraag, dan bent u van harte welkom.