Huiswerk

De kinderen gaan weer naar school en het kan zijn dat uw kind huiswerk mee naar huis krijgt. Als ouder kunt u het kind motiveren en stimuleren in het organiseren van de huiswerktaken.

Wij geven u een aantal tips:


• Toon belangstelling voor de schoolbelevenissen van uw kind. Vraag wat er vandaag leuk, moeilijk gek was.
• Help uw kind wanneer hij daar zelf om vraagt of hierover begint.
• Veel kinderen hebben moeite om op gang te komen met hun huiswerk en soms hebben ze wat aansporing nodig.
• Ruziën over huiswerk komt veel voor, “ben je al klaar, werk het nu eens af”, probeer samen met je kind tot afspraken te komen.
• Steeds meer kinderen hebben een televisie op hun kamer. Bij het huiswerk maken leidt dit af. Ook praatprogramma’s op de radio leiden af. Denk aan rust, ruimte en privacy.
• Help het kind als er problemen zijn die weerslag hebben op het maken van huiswerk bijvoorbeeld verdriet, gepieker, bang om fouten te maken. Probeer er achter te komen wat de oorzaken van de problemen zijn en steun uw kind.
• Maak nooit het huiswerk voor uw kind, help maar laat hem zelf nadenken. Stimuleer uw kind om zelf de antwoorden te zoeken.
• Help het kind bij problemen ook al lijken ze voor u niet zo belangrijk. Ben belangstellend en ben blij met elk succes en steun bij lage scores.
• Als uw kind om hulp vraagt, kijk dan ook hoe hij zijn huiswerk aanpakt. Heeft hij een planning? Verdeelt hij het werk over meerdere dagen?
• Het rooster van de kinderen op het prikbord hangen, helpen de dagelijkse zaken te volgen.
• Hebt u vragen over school, over huiswerk maken en leren, neem contact op met de mentor of de leerkracht