Genotmiddelen

Het is een feit dat jongeren op steeds jongere leeftijd met drugs experimenteren.

Enkele cijfers


Twee-derde van de jongeren van 14 jaar en ouder heeft ooit een sigaret gerookt; Van de 12-13 jarigen heeft meer dan de helft ooit alcohol gedronken; In de leeftijdsgroep 14-15 jaar heeft één op de vijf jongeren wel eens hasj of wiet gebruikt, en twintig procent van de 16-18 jarigen gebruikt regelmatig; Er is dus een grote kans dat u als ouder in aanraking komt met experimenteel gedrag van uw puber. Uw eerste reactie is misschien om dit gedrag meteen te verbieden, helaas is dit niet zinvol. Uw kind helemaal de vrijheid geven om alles te proberen en helemaal los te laten is ook niet de goede weg. Wat moet u dan doen?

Tips voor ouders

1. Praat thuis gewoon over genotmiddelen. Begin hiermee vóórdat uw kind gaat experimenteren, dus rond een jaar of 12.
2. Raak niet meteen in paniek als u merkt dat uw kind aan het expirimenteren is met alcohol, sigaretten. Uitproberen, het verkennen van grenzen en het leren kennen van zichzelf is een fase die hoort bij het volwassen worden en daar kan expirimenteren met genotmiddelen deel van uitmaken.
3. Zorg dat u beschikt over goede en objectiece informatie als u een gesprek aangaat met uw kind over zijn/haar middelengebruik. U komt dan geloofwaardiger over en kunt uw kind eventueel raad geven. Het lijkt misschien anders maar het geeft uw puber steun als het deze betrokkenheid blijft voelen. Een jongere die zijn gang maar kan gaan, krijgt het idee dat het u niet uitmaakt wat hij doet.
4. Jongeren moeten leren hun eigen keuzes te maken. Zo is er een keuze tussen de positieve kanten van genotmiddelen, het smaakt lekker, geeft een goed gevoel en de negatieve kanten, het is ongezond, risico van verslaving.
5. Maak samen met uw kind afspraken over het hoeveel en wanneer gebruiken van genotsmiddelen, bijvoorbeeld alleen in het weekend, niet in combinatie met huiswerk, school en verkeer. Als u in overleg afspraken hebt gemaakt kunt u, uw kind hier ook op aanspreken als afspraken niet nagekomen worden.
6. Een jongere moet zich kunnen verweren tegen druk uit de vriendenkring. Help de weerbaarheid van uw kind te vergroten. Stimuleer ook het zelfvertrouwen van uw kind, bijvoorbeeld door hem/haar complimenten te maken en door hem/haar aan gemaakte afspraken te houden. Ook is het belangrijk voor kinderen en jongeren te leren omgaan met tegenslagen. Een teleurstelling hoort er nu eenmaal bij in het leven, dat is geen reden om direct naar genotmiddelen te grijpen.
7. Als het gebruik van genotmiddelen komt omdat uw kind zich verveelt, help uw kind dan met het anders omgaan met zijn vrije tijd: stimuleer liefhebberijen, sporten, contacten met leeftijdgenoten. 8. Tot slot kunt u als ouder/opvoeder het goede voorbeeld geven. Dit wil niet zeggen dat u niet mag roken of drinken. Wel kunt u laten zien dat u maat weet te houden.

Interessante websites

www.drugsinfo.nl
www.novadic-kentron.nl
www.jelinek.nl


Daarnaast is er een nieuwsflits: Uw kind en alcohol. Deze kunt u gratis afhalen in één van de CJGgeeftantwoord inlooppunten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CJGgeeftantwoord (0800-2540000, info@cjggeeftantwoord.nl of langskomen in een CJGgeeftantwoord inlooppunt).