Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Uit met ouders in Landerd

7 juli 2014

drugsinfo

Woensdag 2 juli heeft voor de tweede keer ‘Uit met Ouders’ plaatsgevonden, een informatieve kroegentocht voor ouders. De kroegentocht vond plaats in Ambianz te Zeeland, waarbij gebruik werd gemaakt van de verschillende ruimten.

“Uit met Ouders Ambianz Zeeland”

De avond werd geopend door wethouder Bohmer. Deze gaf daarna het woord aan dr. A. Coremans, internist in het Bernhoven ziekenhuis. De focus van haar verhaal lag op de risico’s van te vroeg, te veel en te vaak drinken op jonge leeftijd.

Daarna werden de deelnemers verdeeld in vier groepen, waarna er werd gestart met het workshop programma. In elke ruimte zat een andere workshop, waardoor de groep om de beurt alle workshops hebben gevolgd. De eerste workshop was jongeren en alcohol van de GGD. Middels stellingen werden ouders uitgedaagd om te discussiëren over hun rol. Hoe gaan de ouders om met de nieuwe wetgeving en hoe en wanneer brengen ze het onderwerp alcohol te sprake bij hun kinderen.
De tweede workshop werd verzorgd door Novadic-kentron. Middels een interactieve presentatie kregen ouders informatie over alle uitgaansdrugs. Welke middelen zijn populair onder welke doelgroep, wat gebeurd er in Landerd en wat kun je ermee als ouder. Deze vragen werden behandeld tijdens deze workshop. Voor veel ouders een eerste kennismaking met veel vragen en behoefte aan informatie.
In de derde workshop vertelden de horeca-uitbaters en politie gezamenlijk over hun activiteiten. Wat maken ze mee met de uitgaande jeugd en hoe gaan zij hier mee om. Daarnaast gaven ze ook aan wat ze signaleren in Landerd.
De laatste workshop werd verzorgd door Helder theater. Twee acteurs speelden herkenbare situaties en namen de ouders mee naar de belevingswereld van de jongeren. Hier kwamen vragen aan de orde zoals ’kun je grenzen aangeven?’ en ’hoe slim zijn de jongeren om toch alcohol te kunnen drinken’. Voor de ouders een herkenbare situaties en de nabespreking gaf stof tot gesprek, discussie en nadenken.

Aan het einde werd de avond door wethouder Bohmer afgesloten met een alcoholvrije cocktail. De sprekers van de verschillende organisaties waren nog aanwezig om vragen te beantwoorden, er was een informatietafel en de gelegenheid tot een informeel samenzijn.
In één avond werden de ouders over veel onderwerpen geïnformeerd, op deze manier werden handvatten gegeven over hoe in gesprek te gaan met de jongere thuis, maar ook over wat er gebeurt in uitgaansland en wat de rol van de ouders is.
De gemeente Landerd en het CJG danken alle ouders voor hun deelname en alle betrokken organisaties, dr. A. Coremans en horeca voor hun medewerking.

Foto's