Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Alcohol 18 min

13 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe wet en mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. De risico’s voor jongeren zijn namelijk groter dan die voor volwassenen.

Dit geldt voor alle soorten alcohol: sterke drank, maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes. Er verandert nog meer. Jongeren onder de 18 mogen geen alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes (op straat, in parken, op evenementen, in cafés enzovoort). Als ze toch alcohol bij zich hebben, riskeren ze een boete. Ze kunnen deze boete ook krijgen als een blikje of een fles nog dicht is.
De boete is € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17-jarigen.
De wet
De Drank- en Horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol en is gewijzigd per 1 januari 2014. De wet is aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken.

De belangrijkste veranderingen zijn:

•Het toezicht op de naleving van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen.
•Jongeren onder de achtien jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank.
•De ‘three strikes out’ regel geldt voor supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden. Hierbij kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen.
•Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden.
•Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid prijsacties (bijv. happy hour) te reguleren.
•Gemeenten worden verplicht voor paracommerciele instellingen (oa sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin oa de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd.
•Tot slot gaat de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol omhoog naar 18 jaar.
Alcohol? Pas vanaf 18 jaar!
Iedereen wil zijn kind zo gezond mogelijk laten opgroeien. De wet helpt ouders daarbij. Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en kan leiden tot slechtere schoolprestaties. Veel jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot ongelukken, overlast, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Daarom is het beter dat jongeren zeker tot 18 jaar geen alcohol drinken.
Voor verkopers van alcohol betekent dit dat zij nog vaker naar een ID-kaart zullen vragen om de leeftijd te controleren en zonder ID-check bij jongeren geen alcohol kunnen verkopen. Verkopers kunnen flinke boetes krijgen als ze toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
Praat met uw kind over de veranderingen in de wet en spreek af dat uw kind geen alcohol drinkt tot 18 jaar. U kunt uitleggen dat de wet veranderd is om de gezondheid van jongeren beter te kunnen beschermen.
Vertel ook dat uw kind onder de 18 strafbaar is als hij of zij alcohol bij zich heeft in een openbare ruimte, en risico loopt om een boete te krijgen.
Voor meer informatie over alcohol en opvoeden kunt u ook kijken bij www.hoepakjijdataan.nl. Meer informatie over alcohol vindt u op www.alcoholinfo.nl.
Campagne
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een meerjarige campagne over de leeftijdsverhoging naar 18 jaar. Deze campagne heeft als boodschap dat ‘het normaal is als je tot je 18e niet drinkt’. U zult regelmatig op de radio, televisie, maar ook in lokale media en op de sportclub of de gemeente de uitingen van deze campagne horen en zien. Een norm veranderen in de samenleving lukt alleen als deze door zoveel mogelijk mensen wordt ondersteund. Op www.nix18.nl vindt u meer informatie over de campagne.
Tips voor ouders
Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat je meer invloed hebt op het drinkgedrag van je kind dan je denkt.
•Nee is nee, ook als het feest is
•Stel op tijd regels
•Stel grenzen
•Bespreek consequenties
•Kijk samen naar leuke alternatieven
•Let op je eigen gebruik
•Praat met andere ouders
•Blijf betrokken
Verder lezen over de inhoud van deze tips:

Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol
Alcohol info.nl http://www.alcoholinfo.nl/publiek/opvoeding/tips-voor-ouders
Alcohol- feiten : http://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/alcohol/alcohol-feiten/
Uw kind en alcohol.nl : http://www.uwkindenalcohol.nl/
Campagne Nix 18 https://www.nix18.nl/