Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Vacature coördinator CJGgeeftantwoord

13 december 2013

Aanzet zoekt zo spoedig mogelijk:

Een coördinator voor het CJG geeft antwoord
Voor 28 uur per week.

De uren van deze vacature zijn een aanvulling op de bestaande uren voor de huidige coördinator van het CJG.
Gezien de ontwikkelingen rondom de transitie Jeugdzorg en de taak die daardoor bij de gemeenten komt te liggen, is uitbreiding van de uren van de coördinator noodzakelijk.

Kern van de functie:
• De coördinator is samen met de huidige coördinator verantwoordelijk voor de organisatie van het CJG in de regio (operationele/tactische aansturing);
• De coördinator stuurt samen met de huidige coördinator de inhoudelijke processen aan van de CJG netwerkorganisatie. Daarbij is de coördinator verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de medewerkers van de inlooppunten en voor een samenhangend vraaggestuurd antwoord;
• De coördinator is voorzitter van het CJG-casusoverleg en zorgt dat CJG-partners samenwerken volgens het principe “een gezin, een plan, een regisseur”;
• De coördinator stimuleert ketenpartners gebruik te maken van het klantplan en ondersteunt inhoudelijk bij de te kiezen route (rechtstreeks of via het casusoverleg);
• De coördinator stimuleert vraaggericht denken en werken (het denken buiten de huidige kaders van aanbod)
• De coördinator stimuleert het inzetten van de eigen kracht en netwerk van het gezin;
• De coördinator registreert de behoefte van de vragen binnen de gemeenten;
• De coördinator coördineert het lokaal aanbod;
• De coördinator is verantwoordelijk voor de evaluatie van het casusoverleg, zowel organisatorisch als inhoudelijk;
• De coördinator levert informatie aan voor de evaluatie van “de versnelling”;
• De coördinator beschrijft een heldere werkwijze die past binnen de visie van het CJG en de ontwikkelingen van de transitie jeugdzorg;
• De coördinatie levert samen met de huidige coördinator het inhoudelijke jaarverslag van het CJG;
• De coördinator werkt nauw samen met de andere coördinatoren in de regio.

Vereisten:
• HBO+ werk- en denkniveau, WO gedragswetenschapper;
• Kennis en ervaring op het werkterrein van jeugd(gezondheids)zorg;
• Een ruime ervaring binnen de (jeugd) hulpverlening;
• Goed op de hoogte van de landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen rondom het CJG;
• Kennis van de werkomgeving en de sociale kaart in de betreffende gemeenten is een pré;
• Resultaatgericht, motiverend en flexibel;
• Beschikt over het talent om betrokkenen bij het CJGgeeftantwoord te inspireren om samen te werken;
• Een bruggenbouwer, die in staat is om netwerken op te zetten en te onderhouden;
• Heldere visie op de nieuwe ontwikkelingen;
• Oog voor cultuurverschillen van de (kern)partners en in staat zijn deze verschillen te overbruggen;
• Communicatief sterk, oplossingsgericht kunnen denken buiten de kaders van het bestaand aanbod;
• Gestructureerd, zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• Kennis van en ervaring met relevante automatiseringsprogramma’s en het kunnen vertalen van managementinformatie naar praktijkoplossingen.

Inschaling geschiedt volgens schaal 10 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (max. € 4016,00 bij een fulltime dienstverband). Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging van het contract.

Informatie over de functie is te verkrijgen bij Tineke Nolet, Manager CJGgeeftantwoord, 06-43857562 of bij Nelly Ancher 013-4643855 (alleen de ochtenden). Schriftelijke reacties voor 12 januari 2014, mailen naar n.ancher@cjggeeftantwoord.nl o.v.v. “vacature coördinator CJG geeft antwoord”, of sturen naar: CJGgeeftantwoord, tav Nelly Ancher, Aldetiendstraat 23, 5402 ZC Uden. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 en 26 januari 2014.