Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Help mijn kind wil knallen!

17 december 2012

Als uw kind begint met het afsteken van vuurwerk kan het voor u als ouder lastig zijn om zicht te blijven houden.

Als uw kind begint met het afsteken van vuurwerk kan het voor u als ouder lastig zijn om zicht te blijven houden; de invloed van vrienden wordt groter. Het kan voor uw kind moeilijk zijn om te besluiten niet met de rest van de groep mee te doen. Hoe steunt u, als ouder, uw kind hierbij en er samen voor zorgen dat het afsteken van vuurwerk voor iedereen een feest blijft?

1. Wees betrokken
Het is belangrijk om op een positieve manier toezicht te blijven houden op uw kind. Wees op de hoogte waar uw kind mee bezig is. Juich het toe als uw kind vrienden mee naar huis neemt. Praat zelf ook met die vrienden en hun ouders. Wees betrokken en schep vooral een plezierig klimaat door positief gedrag te bekrachtigen in plaats van negatief gedrag af te straffen. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Die vrienden van jou lopen al vuurwerk af te steken, maar hou jij je in tot 31 december!!’ maar: ‘Goed dat je je vorig jaar zo goed aan de regels hebt gehouden! Het zou fijn zijn als je dat dit jaar weer doet!’.

2. Maak duidelijke afspraken
Het is belangrijk om duidelijke afspraken met uw kind te maken over het gebruik van vuurwerk. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid.

Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf vuurwerk kopen. Er moet een volwassene mee. U kunt samen afspraken maken over:
• wie en wanneer het vuurwerk gaat kopen (vul bijvoorbeeld samen de bestellijst in)
• het budget en over wat uw kind zelf gaat (mee)betalen aan het vuurwerk. En geef vooral zelf het goede voorbeeld: koop legaal vuurwerk in een erkende vuurwerkwinkel
• het bewaren van het gekochte vuurwerk
• wanneer en met wie uw kind het vuurwerk mag afsteken.
Maak ook van tevoren duidelijk wat de consequenties zijn als hij zich niet aan deze afspraken houdt.

3. Treedt op als de afspraken niet worden nageleefd
Verder is het belangrijk dat u optreedt wanneer er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Dus niet grinnikend terugdenken aan die ‘fijne’ jeugdherinnering over illegaal vuurwerk in brievenbussen en dan concluderen: ach, het hoort er nu eenmaal bij, we zijn toch allemaal jong geweest.
Dan is de kans groot dat uw kind zijn grenzen verlegt en de volgende keer net een stapje verder gaat. Ogenschijnlijk kattenkwaad kan dan overgaan in vandalisme of ander ontoelaatbaar gedrag.
Als uw kind zich niet houdt aan de afspraken, keur dit dan af. Kinderen en pubers hebben behoefte aan duidelijkheid.

4. Wijs uw kind op eigen verantwoordelijkheid
Het is lastig voor een puber om niet mee te doen met een groepje jongeren dat gedrag vertoont dat niet door de beugel kan. Als uw kind toch meedoet, praat dit gedrag dan niet goed. Ouders leggen wel eens de verantwoordelijkheid voor het kwalijke gedrag van hun kinderen bij een ander. Wijs uw kind op zijn eigen verantwoordelijkheid: hij heeft de keuze om wel of niet met het overlastgevende gedrag van zijn vrienden mee te doen. U kunt uw kind leren hoe hij zich de volgende keer kan opstellen.
• Leer uw kind dat hij kan voorstellen iets anders te gaan doen.
• Leer uw kind dat het ook erg stoer is om heel duidelijk te zeggen: ‘Nee, ik doe echt niet mee!’
• Vindt uw kind het moeilijk om zo voor zichzelf op te komen, dan kan hij ook nog een smoes bedenken: ‘Ik ga weg, ik heb thuis een nieuw computerspel.’

Wees consequent
Zorg dat u consequent bent. Dus niet de ene keer wel en de volgende keer niet straffen. Of erger: de ene keer erom lachen en de volgende keer boos worden.
Zorg dat de straf, als het kan, verband houdt met de daad. Dus: excuus aanbieden aan iemand die meerdere keren is lastiggevallen en het opruimen van vuurwerkresten.
• Leg uw kind duidelijk uit waarom het straf krijgt.
• Veroordeel niet het kind zelf, maar alleen zijn daden.
• Werk ook aan een oplossing.
• Zorg dat de straf uitvoerbaar en redelijk is. Dus niet én een maand geen tv/internet én al je zakgeld inleveren. Liever: een week niet internetten.

Info van www.halt.nl
Kijk op deze site voor meer achtergrondinformatie.
www.halt.nl