Nieuws

Alle nieuwsartikelen

‘Alcohol 16min geen goed begin’

1 mei 2012

Afgelopen week vond het derde regionale alcoholsymposium ‘Alcohol 16min geen goed begin’ plaats in ’s-Hertogenbosch.

Welke successen zijn er behaald en waar staan we nu?
Hier een korte samenvatting met daarna de vraag: Wordt het ‘Doorpakken of Doorzakken?! De presentaties en de filmpjes van het symposisum kunt u terugvinden op de website wat alcohol met je doet.

Resultaten GGD Jeugdmonitor
De eerste resultaten van de GGD jeugdmonitor 2011 tonen een dalend alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar. Het percentage 12-15 jarigen dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken is afgenomen van 25% in 2007 naar 17% in 2011. Voor binge-drinken (5 of meer drankjes per gelegenheid in afgelopen 4 weken) is dat van 13% afgenomen naar 8%.   
Het alcoholgebruik in de afgelopen 4 weken van 16-18 jarigen is vergeleken met de vorige keer gelijk gebleven met 80%. Ook het percentage binge-drinkers is niet veranderd (61-62%). Om de goede resultaten te behouden en terugval te voorkomen, dient dit bewustwordingsproces te worden gecontinueerd. In gesprek met ‘Frisse blik’ jongeren raadden de jongeren de gemeenten aan om de campagne voort te zetten en hen mee te laten denken. Ze adviseerden de gemeenten om jongeren direct met hun neus op de negatieve effecten van alcoholgebruik te drukken. “De boodschap als je drinkt heeft dat negatieve invloed op je seksuele prestaties” maakt op hen meer indruk dan de boodschap hersenbeschadiging aldus de ‘Frisse blik’ jongeren.
Betrek ouders!

Het blijft nodig ouders te betrekken in de preventieactiviteiten. Nog steeds krijgt 24% van de jongeren alcohol van hun ouders. Ouders maar ook beleidsmakers kunnen ‘het goede voorbeeld’ geven. Maar hoe dan? De combinatie ‘alcohol en gezelligheid’ wordt door volwassenen sterk met elkaar verbonden. Theatergroep Playback geeft handvatten, door te laten zien hoe ouders het gesprek met hun kind aan kunnen gaan. Theatergroep
Playback was een van de vele interventies die zijn ingezet binnen het regionale project om zowel ouders als jongeren bewust te maken van wat Alcohol met je doet.

Aanpak op maat is nodig!

Meriam Janssen – onderzoeker bij Tranzo, het Wetenschappelijk centrum voor Zorg en Welzijn – bepleit een aanpak op maat voor specifieke groepen jongeren. Door kleine specifieke groepen jongeren te benaderen die eenzelfde houding hebben tegenover alcohol, hebben preventieactiviteiten meer kans van slagen.

Regionale samenwerking blijft nodig

Het initiatief ‘Alcohol 16min geen goed begin’ van 20 gemeenten in de veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in 4 jaar tijd veel ouders en jongeren in de regio bereikt. Er zijn afgelopen periode vele successen behaald. De interventies en ervaringen hebben al tot nieuw inzicht geleid. De kracht echter zit hem niet in de individuele successen, maar in de combinatie van maatregelen die nodig zijn om samen de hele drinkomgeving te beïnvloeden. In het regionale alcoholproject is steeds de koppeling van educatie, beleid en regelgeving, handhaving en vroegsignalering gemaakt. Er ligt nu een goede basis voor een integrale aanpak, zowel regionaal als lokaal. Voorwaarde voor succes is echter wel, dat gemeenten binnen deze integrale aanpak hun regierol pakken.
Kortom er is al veel werk gedaan maar zonder regionale en integrale aandacht is het risico op doorzakken groot. Bestuurders u bent nu aan zet: “Wordt het Doorzakken of Doorpakken!”