Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Kies mij!

11 maart 2015

kies mij

IK KOM NIET VOOR OP DE STEMLIJSTEN, TOCH IS MIJN PARTIJ HEEL GROOT

Sinds 1 januari 2015 valt Jeugdzorg, waaronder pleegzorg, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Om er voor te zorgen dat er aandacht blijft voor het belang van pleegkinderen en om aan te geven dat er nog altijd een tekort is aan pleegouders, voert stichting Oosterpoort campagne om het onderwerp hoog op de agenda van de verschillende politieke partijen te krijgen en te behouden.
Kies mij! staat voor al die pleegkinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin.
Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.
In 2013 hebben 21.606 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.065 pleeggezinnen. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld.
Bij Oosterpoort wonen jaarlijks zo’n 500 kinderen bij 400 pleeggezinnen.

Stichting Oosterpoort werkt in de regio noordoost Noord-Brabant. Er worden pleegouders in de gehele regio gezocht.

Voor meer informatie:
www.pleegzorg.nl