Nieuws

Alle nieuwsartikelen

De meest gestelde vragen over Transitie Jeugdzorg

11 december 2014

contact bjg kolommen  zonder mail(2)

Blijven er na het lezen van deze vragen en antwoorden nog onduidelijkheden over?
Kijk dan op: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/  , of op de website van uw gemeente  
Wij van CJGgeeftantwoord staan natuurlijk ook voor u klaar en denken met u mee in deze transitie.

Wat gaat er veranderen?
Iedere gemeente krijgt een Basisteam Jeugd & Gezin waarbij medewerkers met diverse specialistische achtergronden (preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, licht verstandelijke beperking Jeugdbescherming/veiligheid etc.) vanuit één team de hulpvragen samen oppakken. De vraag staat centraal. Kinderen, jeugdigen en hun ouders worden zoveel mogelijk op maat geholpen. Daarbij wordt meer een beroep gedaan op de eigen kracht van het gezin en haar directe omgeving. De betrokken medewerker van het Basisteam Jeugd & Gezin ondersteunt dit proces. Als er meer hulp nodig is dan de mensen van het Basisteam Jeugd & Gezin kunnen bieden, dan halen zij er gespecialiseerde jeugdhulp bij.

Waar kan ik vanaf 1 Januari 2015 terecht als ik zorg voor mijn kind nodig heb of vragen over opvoeden en opgroeien?
U kunt, net als voorheen, terecht bij het laagdrempelige Centrum voor Jeugd en gezin, CJGgeeftantwoord, 0800-2540000, info@cjggeeftantwoord .
U kunt ook terecht bij het consultatiebureau, bij de school van uw kind (de jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker), of bij uw huisarts.

Bekijk HIER het overzicht met contactgegevens voor Basisteams Jeugd & Gezin in de regio en bij u in de buurt.
Wat moet ik, als ouder, nu doen?
Als ouder hoeft u niets extra’s te doen.

Is op 1 januari de indicatie voor jeugdhulp nog geldig?
Ja, alle indicaties die doorlopen na 1 januari 2015 blijven geldig, totdat de indicatie afloopt of tot uiterlijk 31 december 2015. Kinderen met een indicatie voor pleegzorg houden hun indicatie zolang dat nodig is, dus ook na 2015. Loopt uw indicatie af in 2015? Dan kunt u contact opnemen met CJGgeeftantwoord.  Wij zorgen ervoor dat een medewerker van het Basisteam Jeugd & Gezin tijdig contact met u opneemt. Deze medewerker gaat met u in gesprek over de hulp die uw kind nodig heeft. Samen met u wordt besproken wat u zelf kunt doen (of met behulp van familie, buren en vrienden) en welke hulp u aanvullend nodig heeft.
Moet ik vanaf januari meer (zelf) betalen?
Nee, de ouderbijdrage verandert niet.
Krijgt mijn kind na 2014 een andere hulpverlener dan hij/zij nu heeft?
Gemeenten hebben de plicht te zorgen dat iedereen die op 1 januari 2015 jeugdhulp krijgt, dat ook houdt. Bovendien moeten zij hun best doen te zorgen dat kinderen bij dezelfde jeugdhulpaanbieder kunnen blijven. Alleen bij uitzondering zal een andere jeugdhulpaanbieder worden aangeboden. De nieuwe Jeugdwet gaat gepaard met bezuinigingen. Veel instellingen op het gebied van jeugdhulp moeten inkrimpen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het personeel van de instellingen. De gemeenten hebben de plicht de zorg voort te zetten in 2015. Of uw kind dezelfde hulpverlener houdt is aan de instellingen.
Kan ik als ouder straks nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, wordt in overleg met u als ouder bepaald welke hulp voor u en uw kind wenselijk is. Als de gewenste jeugdhulp niet geleverd kan worden door de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft, dan is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Er is dus een zekere mate van keuze mogelijk, al is die niet onbeperkt.

Bepaalt een ambtenaar van de Gemeente straks welke hulp iemand krijgt?
Nee, dat doet een hulpverlener van het Basisteam Jeugd & Gezin zonodig in overleg met andere professionals en altijd samen met de ouder (en eventueel de jeugdige). Hulpverleners zijn deskundig in het bepalen van de zorg die nodig is. Zij doen dat samen met u.

Hopelijk kunt u vooruit met deze informatie.
Zoals gezegd: Bij vragen neem contact op met CJGgeeftantwoord en we kijken samen met u naar het beste antwoord.