Disclaimer

CJGgeeftantwoord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. De website is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, er bestaat echter de mogelijkheid dat informatie op deze website gedateerd is en/of op een andere manier niet langer juist is.

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan CJGgeeftantwoord worden beheerd en waarover CJGgeeftantwoord geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt CJGgeeftantwoord dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Het ontwerp, de teksten en de afbeeldingen op de website zijn eigendom van CJGgeeftantwoord. Het is dan ook niet toegestaan zonder toestemming van CJGgeeftantwoord de inhoud van de site over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Maart 2010